Question

Đặt câu với ba cụm danh từ sau
– những em học sinh chăm ngoan
– những ngôi nhà nhỏ ven sông
– khung cửa sổ sáng đèn
Leave a Comment