Question

Đặc điểm của bài văn nghị luận là gì?
Giúp em với nha
Em sẽ vote 5 sao và cảm ơn ạ

Answers

 1. Đặc điểm của bài văn nghị luận là gì?

  => Đặc điểm của văn nghị luận đó là sử dụng:

  +Luận điểm

  + Luận cứ

  +Lập luận.

 2. văn nghị luận là loại văn được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe một tư tưởng nào đó đối với các sự việc, hiện tượng trong đời sống hay trong văn học. Đặc điểm của văn nghị luận đó là sử dụng các luận điểm, luận cứ và lập luận.

  #Mint

Leave a Comment