Question

Có ý kiến cho rằng bà huyện thanh quan qua đèo ngang không chỉ vượt qua một vùng biển ải mà còn có ý nghĩa sâu xa hơn? Em có đồng ý không ? Vì sao ?
ai giải thik rõ hộ mik vs vote 5*

Answers

Leave a Comment