Question

Cho tam giác ABC. CMR:
a) ∠A < $90^{o}⇔$ $BC^{2}<$ $AB^{2}+$ $AC^{2}$ b) ∠A = $90^{o}⇔$ $BC^{2}=$ $AB^{2}+$ $AC^{2}$ c) ∠A > $90^{o}⇔$ $BC^{2}>$ $AB^{2}+$ $AC^{2}$
Em mới học lớp 9 thôi nên mong các anh chị giải dễ hiểu dùm em

Answers

Leave a Comment