Question

cho phân số 26/75.hãy tìm một số tự nhiên sao cho khi cộng thêm số đó vào tử số và giữ nguyên mẫu số ta được phân số mới có giá trị bằng 2/5 ?

Answers

 1. Đáp án:

   `4`

  Giải thích các bước giải:

  Quy đồng phân số:

  $\dfrac25 = \dfrac{2\times15}{5\times 15} = \dfrac{30}{75}$

  Phân số mới có tử số là: `30`

  Số tự nhiên cần tìm là:

  `30 – 26 = 4`

  Đáp số: `4`

 2. $\text {·Gọi số cần tìm là a}$

  $\text {·Theo bài ra: }$

  `(26+a)/(75) =2/5`

  `⇔75×2 =5(26+a)`

  `⇔150 =130+5a`

  `⇔5a =20`

  `⇒a =4`

  $\text {Đáp số: a=4}$

  $\text {Chúc bạn học tốt~}$

  $\text {@lamtung2}$

   

Leave a Comment