Question

Cho hỏi câu đánh thầy khác gì đánh cha có phải câu tục ngữ về thầy cô ko

Answers

  1.  Câu: ” Đánh thầy khác gì đánh là câu tục ngữ về thầy cô nhé.

    Đây là ý kiến của mình nhé.

    Reply

Leave a Comment