Question

cho hình vuông ABCD điểm I nằm trong hình vuông sao cho góc IAB=IBA=15 độ . Chứng mình CID là tam giác đều

Leave a Comment