Question

Cho hình thang cân ABCD (AB//CD) góc D =60 độ , CD=49cm , AB =15cm . qua B kẻ đường thẳng song song AD cắt CD tại E
a, Chứng minh tam giác BCE đều
b, Tính EC và chu vi hình thang ABCD
c, Tìm tỉ số diện tích tam giác ABD và tam giác BCD
vẽ hình nữa nha
Leave a Comment