Question

Cho đoạn quân thanh đến tự làm hại mình . Tài năng của quang trung trong đoạn này chia thành mấy luận điểm

Answers

  1. Tài năng của quang trung trong đoạn này chia thành hai luận điểm :

    – Sự quyết đoán, sáng suốt, lòng khoan dung cùng tầm nhìn xa trông rộng

    – Quang Trung với tài điều binh khiển tướng

    Reply

Leave a Comment