Question

Cho câu chủ đề : ” lão hạc trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao sống nghèo khổ, cô đơn, lúc chết đau đớn dữ dội ” Câu chủ đề phát triển thành đoạn văn tổng phân hợp khoảng 12 câu trong đoạn có sử dụng: Phép thế, Câu bị động, Câu ghép
Leave a Comment