Question

Cho câu chủ đề ” Lão Hạc là 1 người cha rất mực thương con
Em hãy viết 1 đoạn văn theo cách diễn dịch để khai triển chủ đề trên
Leave a Comment