Question

Cho bài ca dao :
Đường vô xứ Huế quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Ai vô xứ Huế thì vô
Viết thành đoạn văn hoàn chỉnh khoảng 7 câu và chỉ ra từ ghép
Giúp mik vs ạ!
Leave a Comment