Question

Cho ΔABC (AB < AC) có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O; R) và AD, BE là đường cao của ΔABC. Đường kính A cắt (O) tại điểm thứ hai là M. Chứng minh:
a) Góc ACM = 90 độ và góc BAD = góc MAC.
b) Tứ giác ABDE nội tiếp và BE // MC.
c) AB. MC + AC. MB = AM. BC.
Mọi người giải giúp em. EM CẢM ƠN.

Leave a Comment