Question

Chi tiết Thần nước đánh mỏi mệt chán chê vẫn không thắng nổi thần núi để cướp mị Nương đành rút quân về có ý nghĩa gì

Answers

  1. Chi tiết Thần nước đánh mỏi mệt chán chê vẫn không thắng nổi thần núi để cướp mị Nương đành rút quân về có ý nghĩa là thể hiện là chính nghĩa luôn thắng cái ác

Leave a Comment