Question

Chi tiết Xi-ta bước lên sân hỏa tự thiêu mang ý nghĩa gì?

Answers

  1. Việc Xi- ta tự vẫn chứng tỏ nàng là một phụ nữ anh hùng trong sử thi Ấn Độ, là người vợ lý tưởng đối với Ra-ma.Việc đó còn chứng tỏ nàng rất bản lĩnh, thuỷ chung, son sắt. Dám đem mạng sống để thử lửa, để đánh đổi lấy tình yêu chân chính. Dám dũng cảm chấp nhận cái chết để thể hiện sự thuỷ chung, trong trắng vẹn toàn và đức hạnh, nhân phẩm của mình. Theo chị cách kết thúc như vậy là hợp lý. Bởi Ra- ma phải đứng trước một tư cách kép, vừa là chồng vừa là vua, phải gương mẫu với bàn dân thiên hạ, là người con của dòng họ danh tiếng mặc dầu chàng rất thương xót cho Xi- ta. Và kết thúc như vậy còn để thần lửa A- nhi, một vị thần rất quan trọng với người Ấn Độ giải thoát cho nàng đưa hai người sống với nhau hạnh phúc trọn đời.

    chúc bn học tốt 

    cho mk xin hay nhất nhá

Leave a Comment