Question

chỉ ra và phân tích của biện pháp nghệ thuật trong bài ca dao sau
Thân em như quả bần trôi
Gios dập sóng dồi biết tấp vào đâu
Leave a Comment