Question

câu văn:buổi mai hôm ấy…..con đường làng dài và hẹp là kiểu câu gì xét theo mục đích nói

Answers

  1. Câu văn “Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm dắt tay tôi đi trên con đường làng dài và hẹp”.

    `=>` Là câu trần thuật.

  2. $⇒$ Câu trần thuật vì câu văn trên “Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm dắt tay tôi đi trên con đường làng dài và hẹp” tác giả đang muốn tường thuật lại một sự việc trong quá khứ của nhân vật “Tôi” trong buổi đầu tiên tựu trường 

Leave a Comment