Question

Câu hỏi trong ”Bài học đường đời đầu tiên”
Câu 1: Cảm nhận về cái chết của Dế Choắt
Câu 2: Kể lại câu chuyện ”Bài học đường đời đầu tiên” bằng lời văn của em (20 – 25 dòng)
Leave a Comment