Question

CÂU HỎI BÀI NAM QUỐC SƠN HÀ
1. Đặc điểm của thể thơ( số câu/bài; số chữ/câu; nhịp; vần; giọng thơ)
2. nội dung bài thơ phản ánh điều gì? qua những chi tiết nào( phân tích 2 câu đầu, 2 câu cuối)
3.tác giả muốn bày tỏ tình cảm hay gởi gắm điều gì qua bài thơ? Liên hệ.
Leave a Comment