Question

Cấu 1: Hãy nêu nguyên nhân dẫn tới gãy xương.
Câu 2: Vì sao nói khả năng gãy xương có liên quan đến lứa tuổi?
Câu 3: Để bảo vệ xương, khi tham gia giao thông em cần lưu ý những điều gì ?
Câu 4: Gặp người bị tai nạn gãy xương, chúng ta có nên nắn lại chỗ xương gãy không ? Vì sao ?
Leave a Comment