Question

Các từ”hoa sữa,cành đào, trái sấu,giòn tan”thuộc loại từ ghép nào?

Answers

Leave a Comment