Question

Các đoạn văn sau trình bày nội dung theo cách nào ?vì sao e bt
a) Anh dậu uốn vai ngáp dài một tiếng ,Uể oải chống tay xuống phản ,anh vừa rên vừa ngẩng đầu lên .Run rẩy cất bát cháo ,anh vừa kề vào đến miệng cai lệ và người nhà lí trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi song ,tay thước và dây thừng

Answers

  1. -Các đoạn văn trên trình bày nội dung theo cách song hành

    Vì đoạn trên không có câu chủ đề và các câu trong đoạn bình đẳng với nhau về nghĩa, không câu nào phụ thuộc hoặc bao hàm ý cho câu nào.

    CHÚC BẠN HC TỐT, CHO MIK XIN CTLHN

Leave a Comment