Question

Biểu cảm về mẹ
MB:Giới thiệu về mẹ
TB:Ý1:Biểu cảm về ngoại hình
Ý2:Biểu cảm lần lượt về đối tượng
KB:Cảm nghĩ về đối tượng đó
LÀM ĐÚNG THEO YÊU CẦU KHÔNG COPY MẠNG MÓI VOTE 5 SAO VÀ CTLHN
Leave a Comment