Question

“Bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một.Bạn có thể không hát hay nhưng bạn là người không bao giờ trễ hẹn.Bạn không là người giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp.Bạn không có gương mặt xinh đẹp nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba và nấu ăn rất ngon.
Các vế của câu ghép trong trích có quan hệ ý nghĩa với nhau ra sao?việc sử dụng các cặp vế cấu có mối quan hệ ý nghĩa như vậy mang lại hiệu quả diễn đạt như thế nào?
Leave a Comment