Question

Bài : Thanh kiếm và hoa hồng .
5/ Em thích nhân vật nào nhất ,vì sao?
6/ “Thanh kiếm bảo vệ cho con người chống lại kẻ thù và tránh được các hiểm họa .”Đã được nối lại bằng cách nào
A. Dùng quan hệ từ “và”
B. Nối bằng một cặp quan hệ từ
C. Thay thế từ
D. Lặp từ ngữ

Answers

 1. Câu 5 :

  Em thích nhân vật Hoa Hồng vì nó mang lại hương thơm.

  Câu 6 :

  Khoanh vào A.Dùng quan hệ từ “và”

  CHÚC EM HỌC TỐT !!!!!!!!!!!

 2. câu 5 : Em thích nhân vật hoa hồng vì nó mang lại hương thơm , sự ngọt ngào và niềm vui sướng cho trái tim mỗi người.

  câu 6 : ” Thanh kiếm bảo vệ cho con người  chống lại kẻ thù và tránh được các hiểm họa” . Đã  được nối bằng cách nào : 

  a. Dùng quan hệ từ “và “

  b. Nói bằng một cặp quan hệ từ 

  c. thay thế từ ngữ 

  d. Lặp từ ngữ 

  Đáp án : a. Dùng quan hệ từ ” và “

  Chúc bạn học tốt ! 

Leave a Comment