Question

Bài này không dài đâu, hỏi đúng 1 câu thôi-.- đừng có chưa đọc câu hoi đã report là đề dài nhá:
—–Đoạn trích: “Lại nói, TSN và vua LCT ở Thăng Long, tuyệt nhiên không nghe tin cấp báo gì cả (1). Cho nên trong ngày Tết mọi người chỉ chăm chú vào việc yến tiệc vui mừng, không hề lo chi đến việc bất trắc(2). Nào hay, cuộc vui chưa tàn, cơ trời đã đổi. Ngày mùng 4 bỗng thấy quân ở đồn NGọc Hồi chạy về cáo cấp (3). Thật là: “Tướng ở trên trời xuống, quân chui dưới đất lên” (4).
…. TSN sợ mất mật, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc áo giáp, dẫn bọn lính kị mã của mình chuồn trước qua cầu phao, rồi nhằm hướng bắc mà chạy (5). Quân sĩ các doanh
nghe tin, đều hoảng hồn, tan tác bỏ chạy, tranh nhau qua cầu sang sông, xô đẩy nhau rơi xuống mà chết rất nhiều (6). Lát sau cầu lại bị đứt, quân lính đều rơi xuống nước, đến nỗi nước sông NHị Hà vì thế tắc nghẽn không chảy được nữa (7)
-Câu hỏi: Viết 3-4 câu nhận xét về những nét nghệ thuật nổi bật của đoạn trích.

Answers

  1. Đoạn trích thành công trong khi sử dụng yếu tố kể xen lẫn tả thực. Bên cạnh đó, còn là sự khách quan của người trần thuật khi tái hiện sự thảm hại của vua tôi Lê Chiêu Thống cùng bút pháp trào phúng diễn tả cảnh Tôn Sĩ Nghị vượt cầu phao. Tất cả đã giúp người đọc có những hình dung rõ nét, cụ thể về sự thảm hại của bọn vua tôi Lê Chiêu Thống. 

Leave a Comment