Question

Bài ” Đồng Chí ”
MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI Ạ!!!!!!!
Trong bài thơ nhà thơ cho thấy người lính đã phải trải qua quá nhiều khó khăn và thử thách theo em điều gì giúp họ vượt qua khó khăn và thử thách ấy nêu những biểu hiện về tình Đồng chí
Leave a Comment