Question

Bài 7: Hãy tìm từ láy , phân loại và phân tích giá trị biểu cảm của các từ láy trong đoạn thơ sau:
A. Vầng trăng vằng vặc giữa trời.
Đinh ninh hai miệng , một lời song song .
B. Gà eo óc gáy sương năm trống.
Hòe phất phơ rủ bóng bốn bên.
Khắc giờ đằng đẵng như niên.
Mối sầu dằng dặc tựa miền biển xa.
C. Lom khom dưới núi , tiều vài chú ,
Lác đác bên sông chợ mấy nhà.
D. Năm gian nhà cỏ thấp le te.
Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe.
Lưng dậu phất phơ mày khói nhạt.
Làn ai lóng lánh bóng trăng loe.
E. Chú bé loắt choắt.
Cái sắc xinh xinh.
Cáu chân thoăn thoắt.
Cái đầu nghênh nghênh.
G. Buồn trông cửa bể chiều hôm ,
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?
Buồn trông ngọn nước mới sa ,
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
Buồn trông nội cỏ rầu rầu ,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh ,
Ầm ầm tiếng sang kêu quanh ghế ngồi.
H. Xanh xanh bãi mía bờ dâu
Ngô khoai biêng biếc
Đứng bên này sông sao nhớ tiếc
Sao xót xa như rụng bàn tay
I. Bay vút tận trời xanh
Chiền chiện cao tiếng hót
Tiếng chim nghe thanh thót
Văng vẳng khắp cánh đồng
Bài 8: Với mỗi tiếng gốc sau , hãy rạo ra một từ láy có ý nghĩa giảm nhẹ và một từ láy có ý nghĩa tặng mạnh :
Hồng ; Buồn ; Nhức ; Lạnh ; Tối
Leave a Comment