Question

Bài 1:
Tìm các từ láy chỉ hình ảnh:
-Gợi tả dáng dấp của một vật (M: chót vót)
-Gợi tả màu sắc ( M : sặc sỡ)
Leave a Comment