Question

bài 1 : chọn một trong câu tục ngữ về thiên nhiên lao động sản xuât . Hãy cảm nhận về cái hay của câu đó
bài 2 : viết 1 đoạn văn suy nghĩ về hiện tượng nói chuyện riêng của lớp
Leave a Comment