Question

Apakah dua atom tersebut?
– atom p mempunyai 9 proton Dan 10 neutron
– atom q mempunyai 13 proton Dan 14 neutron
– atom r mempunyai 12 proton dan 14 neutron
– atom s mempunyai 9 proton Dan 11 neutron


Answers

Leave a Comment