Question

Áp suất trên bề mặt Trái Đất được tính là 760 mmHg (milimet thủy ngân) (bề mặt Trái Đất được tính ngang với mực nước biển). Biết rằng cứ lên cao 12m so với mực nước biển thì áp suất giảm đi 1 mmHg.
a)Viết hàm số biểu diễn áp suất khí quyển p (mmHg) theo độ cao h (m), biết
h < 9120m ?
b) Tính áp suất ở đỉnh Everest, biết rằng đỉnh Everest cao 8848 m so với mực nước biển (làm tròn hàng đơn vị).
Leave a Comment