Question

-Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích
-theo đoạn trích ,”1 người khôn ngoan” sẽ làm gì để có hạnh phúc
-qua đoạn trích trên ,tác giả muốn nhắc nhở chúng ta điều gì
-trình bày suy nghĩ của anh /chị về quan niệm “muốn có hạnh phúc thì phải kiếm được nhiều tiền, vì có tiền là có tất cả “
ac-dinh-phuong-thuc-bieu-dat-chinh-trong-doan-trich-theo-doan-trich-1-nguoi-khon-ngoan-se-lam-gi
Leave a Comment