Question

Xác định cụm danh từ và nêu ý nghĩa của từ ”niêu cơm” trong câu sau: Cả mấy vạn tướng lĩnh,quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ dọn ra vẻn vẹn có một niêu cơm tí xíu,bĩu môi,không muốn cầm đũa.
Hứa sẽ vote+cảm ơn+trả lời hay nhất
Leave a Comment