Question

xác định chủ ngữ , vị ngữ , trạng ngữ trong câu : bây giờ , mẹ tôi đang nấu cơm
: mùa đông đã đến chúng ta phải mua áo ấm .

Answers

 1. bây giờ , mẹ tôi đang nấu cơm

  trạng ngữ : bây giờ 

  chủ ngữ : mẹ tôi

  vị ngữ : đang nấu cơm

  mùa đông đã đến chúng ta phải mua áo ấm 

  trạng ngữ : mùa đông

  chủ ngữ : chúng ta

  vị ngữ : phải mua áo ấm 

 2. + bây giờ , mẹ tôi đang nấu cơm.

  trạng ngữ:      bây giờ

  chủ ngữ:         mẹ tôi

  vị ngữ:            đang nấu cơm

  + mùa đông đã đến chúng ta phải mua áo ấm.

  trạng ngữ:      mùa đông đã đến

  chủ ngữ:         chúng ta

  vị ngữ:             phải mua áo ấm

  #maikhoi59600

  #Chúc bạn học tốt ~

Leave a Comment