Question

Xác định Các loại cụm danh từ ,cụm động từ ,cụm tính từ
Từ đầu cho đến vào rừng sâu trong hình ảnh
ac-dinh-cac-loai-cum-danh-tu-cum-dong-tu-cum-tinh-tu-tu-dau-cho-den-vao-rung-sau-trong-hinh-anh

Answers

 1. @Pi

  Trong đoạn văn trên, ta có:

  →Cụm danh từ: Người huyện Đông Triều, một chân

  →Cụm động từ: Chợt lao tới

  →Cụm tính từ: Sợ đến chết khiếp

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!

 2. Cụm danh từ: Người huyện Đông Triều

  Cụm động từ: Chợt lao tới cõng bà đi

  Cụm tính từ: Ban đầu, bà sợ đến chết khiếp.

Leave a Comment