Question

a,Tìm các chi tiết miêu tả lời nói, thái độ, cử của bà cô trong đối thoại với bé Hồng.Tại sao tác giả lại gọi giả dối,thâm độc
Leave a Comment