Question

1 ô tô đi từ A đuổi theo 1 xe máy đi từ B khởi hành lùng một lúc và sau 2 giờ thì đuổi kịp xe máy tại C.Biết vận tốc ô tô là 65 km/giờ vận tốc xe máy là 45km/giờ . Tính quãng đường AB
Leave a Comment