Question

1 cái thùng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh là 4,5m chiều cao là 1,7m .Tính diện tích toàn phần và thể tích cái thùng

Answers

 1. Chu Vi mặt đáy là.

  4.5×4=18 (m)

  Diện tích xung quanh là

  18 ×1.7=30,6 (m2)

  Diện tích Toàn phần là.

  30.6 + 4.5×4.5=50.85 (m2)

  Thể tích là.

  4.5×4.5×1.7=34.425 (m3)

  Đáp số thể tích: 34.425 m3

  DTTP: 50.85 m2

   

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Diện tích xung quanh của cái thùng đó là:

                4,5 × 4 ×1,7 = 30,6 (m²)`

   Diện tích toàn phần của cái thùng đó là:

             `30,6 + (4,5 × 4,5) × 2 = 71,1 (m²)`

  Thể tích của cái thùng cái đó là:

            `1,7 × 4,5 × 4,5 = 34,425 (m³)`

                                       Đáp số:  diện tích toàn phần:`71,1  m²`

                                                         thể tích:`34,425  m³`

Leave a Comment